Allmänt

E-sport och ”gaming-influencer”

By

on

Med E-sport kommer nya marketing möjligheter

Genom att E-sport exploderat de senaste åren har det även tillkommit grenar som exempelvis influencers. Detta främst genom att möjligheten genom Twitch gör att vem som helst, när som helst kan följa spelare och profiler dygnet runt. Influencer marketing är alltså profiler med många följare på olika medieplattformar som gör reklam för olika typer av exempelvis produkter eller tjänster.

Dock ifrågasätts denna möjlighet till marketing då många undrar hur man ska tänka kring ”gaming-influencers”. Dels för den unga målgruppen som oftast följer dessa profiler samt att influencers inte alltid förstår vikten i vissa saker de säger och gör på nätet och hur detta då påverkar de unga följarna.

Vad är viktigt att tänka på när du tar hjälp av en influencer?

Viktigt att tänka på vid användning av denna typen av marketing är att tänka över vilka personer man vill ska sprida information om en produkt, tjänst eller profil. Är de bra förebilder för de som följer profilen och är de bra representanter för ert företag? Det är även viktigt att företaget tar ansvar för att vara tydliga med vad och vilka riktlinjer som gäller för dem och att detta framkommer till influencern ni valt att samarbeta med.

Om en influencer beter sig illa eller framför produkterna, tjänsterna i exempelvis fel sammanhang kan det gå väldigt illa, inte endast för företaget utan även för influencern. Kanske kan sådana händelser grunda sig i dålig information av företaget eller inte tillräckligt bra bakgrunds forskning om profilen.